دسته: شورا

۷ مهر ۱۳۹۷ 0

جلسه کاری

توسط مجتبی کریمی

جلسه کاری شهردار محترم با مسئولین بخشهای شهرداری اعم از معاونت شهرداری و امور مالی و امور عمرانی در روز شنبه…