حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی در دفتر امام جمعه

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی در دفتر امام جمعه

۲۵ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی


این جلسه پیرامون کارهای جاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و گزارش دهی توسط شهردار و رئیس شورا در محضر امام جمعه این شهر