آسفالت کردن برخی کوچه های شهرک شهید بهشتی فاز دوم

آسفالت کردن برخی کوچه های شهرک شهید بهشتی فاز دوم

۲ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی