مراسم استقبال از وزیر ورزش و جوانان کشور

مراسم استقبال از وزیر ورزش و جوانان کشور

۱۵ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

جهت افتتحاح استخر سرپوشیده و شروع عملیات اجرایی سالن ۱۰۰۰ نفری و افتتحاح خانه ورزش روستایی در روستاها و زمین چمن