آموزش داوطلبان آتش نشانی در شهرداری

آموزش داوطلبان آتش نشانی در شهرداری

۲۲ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

کلاس آموزش آتش نشانی داوطلبان توسط مدرس آتش نشانی جناب آقای آدینه در شهرداری بیارجمند پیرامون اطفای حریق و استفاده از خاموش کننده ها و وسایل آتش نشانی و برخورد با حوادث و نجات افراد بود