لایروبی و ترمیم چاههای قنات بزرگ بیارجمند

لایروبی و ترمیم چاههای قنات بزرگ بیارجمند

۲۸ آذر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی