عملکرد شورای شهر در حوزه جهاد کشاورزی

عملکرد شورای شهر در حوزه جهاد کشاورزی

۱۶ دی ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

مکاتبه و ملاقات حضوری مستمر با مدیر کل سازمان جهادکشاورزی در خصوص موارد ذیل:

۱- پیگیری تکمیل زیر ساخت های مجتمع دامداری و گلخانه ای در راستای منوبات و مصوبات مقام معظم رهبری

۲-   پیگیری تکمیل ساخت استخر ذخیره آب قنوات بیارجمند( قابل افتتاح)

۳- پیگیری جهت پوشش انهار و آبیاری تحت فشار

۴- لایروبی قنوات بیارجمند امسال ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده که قنات درانی انجام شد و قنات بزرگ بیارجمند در حال انجام می باشد

۵- جلسات متعدد در جهت تجهیز کشتارگاه

۶- دعوت از کارآفرین های صنعت طیور و بررسی مشکلات پیش رو این حوزه

۷- خرید ۱۴ ساعت آب کشاورزی جهت احیای ۷۰۰ هکتار زمین های تملک شده شهرداری

۸- مکاتبه با وزیرمحترم جهادکشاورزی و استاندارمحترم در رابطه با تامین اعتبار جهت طرح مطالعات قنات بزرگ بیارجمند و اجرای طرح آبخیز داری

۹- مکاتبه با وزیرمحترم جهادکشاورزی جهت واگذاری زمین های شهرک گلخانه ای به افراد بومی بدون وجه

۱۰- مکاتبه با معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جهت گازرسانی  به مجتمع دامی بیارجمند

۱۱- مکاتبه با استاندارمحترم جهت تهیه طرح جامع آبخیزداری و آبخونداری منطقه بیارجمند و تامین اعتبار                     در بودجه های سنواتی

۱۲- مکاتبه با استاندارمحترم در خصوص ایجاد دانشکده محیط زیست و مرکز تحقیقاتی محیط زیست

۱۳- مکاتبه با استاندارمحترم در خصوص مشکلات زیست کره توران و ایجاد کارگروه های توسعه اکوتوریسم                    بین المللی منطقه توران بیارجمند و جذب سرمایه گذاران و ایجاد مرکز تحقیقات و مرکز تولید مثل  و افزایش                   یوز پلنگ آسیایی و گورخر آسیایی

۱۴- مکاتبه با منابع طبیعی شاهرود جهت واگذاری ۲۰هکتار از اراضی مراتع روستایی بیارجمند جهت احداث نیروگاه خورشیدی

۱۵- مکاتبه با مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص تقویت اداره منابع طبیعی با توجه به وسعت منطقه

۱۶- مکاتبه با مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص بازسازی و تعمیر آبخوان های منطقه نمکزار  وکی کی  و لایروبی سد خاکی شهید امامیان جهت نفوذ آب ذخیره شده و اجرای طرح آبخوانداری در منطقه جنوب چاه های کشاورزی جاده بیارجمند

۱۷- مکاتبه با مدیر کل محترم دامپزشکی در خصوص:

 ۱- استقرار دامپزشک در بیارجمند (در حال حاضر یک روز در هفته دامپزشک و یک تکنسین در طول هفته مستقر شده اند)

۲- تهیه و ارسال دارو و واکسن های مورد نیاز در امور دام

۳- نظارت بر کشتار دام و شتر مرغ جهت ارسال به شهرستان ها

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه استخر ذخیره آب قنات بزرگ بیارجمند

بازدید رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر کل محترم دامپزشکی و اعضای شورای شهر از مجتمع های گلخانه ای و دامداری

بازدید معاون وزیر محترم جهاد کشاورزی از برداشت خارشتر در شهر بیارجمند

نمایی از استخر ذخیره آب

بازدید اعضای شورا از لایروبی قنات بزرگ بیارجمند