مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی شاهرودی با حضور بیت مرحوم آیت الله شاهرودی در مسجد جامع شهر برگزار شد

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی شاهرودی با حضور بیت مرحوم آیت الله شاهرودی در مسجد جامع شهر برگزار شد

۲۱ دی ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی