ساخت سطل های زباله در شهرداری بیارجمند برای نصب در سطح شهر

ساخت سطل های زباله در شهرداری بیارجمند برای نصب در سطح شهر

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی