افتتاح ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بیارجمند توسط نماینده شهرستان های شاهرود و میامی دکتر حسینی و فرماندار شهرستان شاهرود آقای محمدی و امام جمعه بیارجمند

افتتاح ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بیارجمند توسط نماینده شهرستان های شاهرود و میامی دکتر حسینی و فرماندار شهرستان شاهرود آقای محمدی و امام جمعه بیارجمند

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی