جلسه ای با حضور نماینده محترم شهرستان های شاهرود و میامی دکتر حسینی و فرماندار شاهرود آقای محمدی و مسئولین شهرستانی و محلی در محضر امام جمعه شهر بیارجمند در رابطه با مسائل و مشکلات شهر برگزار شد

جلسه ای با حضور نماینده محترم شهرستان های شاهرود و میامی دکتر حسینی و فرماندار شاهرود آقای محمدی و مسئولین شهرستانی و محلی در محضر امام جمعه شهر بیارجمند در رابطه با مسائل و مشکلات شهر برگزار شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی