افتتاح آسفالت شهرک بهشتی بیارجمند توسط نماینده و فرماندار شهرستان شاهرود و امام جمعه شهر

افتتاح آسفالت شهرک بهشتی بیارجمند توسط نماینده و فرماندار شهرستان شاهرود و امام جمعه شهر

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی