جشن انقلاب در روستای احمد آباد بیارجمند با حضور آحاد مردم و مسئولین بخش بیارجمند که پشتیبانی و هماهنگی این جشن را شهرداری بر عهده داشت

جشن انقلاب در روستای احمد آباد بیارجمند با حضور آحاد مردم و مسئولین بخش بیارجمند که پشتیبانی و هماهنگی این جشن را شهرداری بر عهده داشت

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی