جشن انقلاب با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولین بخش در روستای قلعه بالای بیارجمند که پشتیبانی مراسم را شهرداری عهده دار بود برگزار شد

جشن انقلاب با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولین بخش در روستای قلعه بالای بیارجمند که پشتیبانی مراسم را شهرداری عهده دار بود برگزار شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی