برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در بیارجمند

برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در بیارجمند

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

این کلاس که با حضور امام جمعه شهر و شهردار و شورا و مشئولین بخش و محلی و مردم عادی توسط استاد آقای خانقلی اداره می شد پیرامون اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی و نقش راهبردی آن و رفتار شهروندی مدیر و مسئول در ارتباط با جامعه و اعتماد متقلبل و رابطه دوئ سویه مسئولیت پذیری و حساسیت اخلاقی در سالن اجتماعات شهرداری بیارجمند برگزار گردید