جلسه با شهردار بیارجمند در دفتر امام جمعه این شهر

جلسه با شهردار بیارجمند در دفتر امام جمعه این شهر

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر ارائه خدمت به نمازگززاران جمعه صبح روز سه شنبه ۷/۱۲/۹۷ جلسه ای با حضور شهردار محترم و مسئول ستاد در محضر امام جمعه محترم بیارجمند برگزار گردید و در خصوص شیوه ادائه خدمات تبادل نظر و تصمیمات خوبی اتخاذ گردید