کاشت درختان سنجد در محدوده غسالخانه توسط شهرداری بیارجمند

کاشت درختان سنجد در محدوده غسالخانه توسط شهرداری بیارجمند

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی