بازدید شهردار محترم به همراه مسئول میراث فرهنگی شهر بیارجمند از دخانیات جهت آماده سازی برای گردشگران و توریست های داخلی و خارجی

بازدید شهردار محترم به همراه مسئول میراث فرهنگی شهر بیارجمند از دخانیات جهت آماده سازی برای گردشگران و توریست های داخلی و خارجی

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی