سخنرانی شهردار بیارجمند در نماز جمعه ۲/۱/۹۸

سخنرانی شهردار بیارجمند در نماز جمعه ۲/۱/۹۸

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی

محمد کریمی شهدار بیارجمند در سخنان کوتاه خود از همخه عوامل بویژه شورای اسلامی و مردم که برای عمران و ابادی شهر نهایت همکاری مبذول داشتند تشکر کردند و گفتند امیدواریم مثل سال گذشته بتوانیم خدمتی بدون منت برای رضای خدا در این نظام مقدس جمهوری اسلامی به همشهریان خوب خودمان داشته باشیم