دیدار امام جمعه محترم شهر به همراه اعضای ستاد نمازجمعه در روز شورا از اعضای شورای شهر

دیدار امام جمعه محترم شهر به همراه اعضای ستاد نمازجمعه در روز شورا از اعضای شورای شهر

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی

در این دیدار ضمنعرض تبریک به اعضای شورا ابتدا گزرشی از عملکرد شورا در برنامه ها و طرح های شهر  سپس در مورد اقدامات و راهکارهای پیشنهادی بحث و تبادل نظر شد