بستن ستون های ساختمان خیریه جهت بتن ریزی پارت اول توسط پیمانکار شهرداری

بستن ستون های ساختمان خیریه جهت بتن ریزی پارت اول توسط پیمانکار شهرداری

۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی