اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت در سطح شهر بیارجمند توسط شهرداری

اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت در سطح شهر بیارجمند توسط شهرداری

۱۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی