جمع آوری نخاله و کندن علف های هرز و لوله کشی قطره ای جهت آبیاری درختان در زائر سرای امام جواد(ع) توسط پرسنل شهرداری بیارجمند

جمع آوری نخاله و کندن علف های هرز و لوله کشی قطره ای جهت آبیاری درختان در زائر سرای امام جواد(ع) توسط پرسنل شهرداری بیارجمند

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی