بازدید و جلسه مدیر کل ورزش و جوانان استان در بیارجمند در دفتر امام جمعه با حضور مسئولین شهرستانی و محلی پیرامون مسائل و مشکلات و رفع موانع ورزش در منطقه

بازدید و جلسه مدیر کل ورزش و جوانان استان در بیارجمند در دفتر امام جمعه با حضور مسئولین شهرستانی و محلی پیرامون مسائل و مشکلات و رفع موانع ورزش در منطقه

۱۰ تیر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی