دومین جلسه شهرستانی بزرگداشت چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه کشور روز شنبه ۱۵/۴/۹۸ با حضور امام جمعه بیارجمند و تنی چند از مسئولین این شهر در دفتر امام جمعه شاهرود برگزار گردید

دومین جلسه شهرستانی بزرگداشت چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه کشور روز شنبه ۱۵/۴/۹۸ با حضور امام جمعه بیارجمند و تنی چند از مسئولین این شهر در دفتر امام جمعه شاهرود برگزار گردید

۲۱ تیر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی