اعضای کاروان زیر سایه خورشید با امام حمعه بیارجمند دیدار و گفتگو نمودند

اعضای کاروان زیر سایه خورشید با امام حمعه بیارجمند دیدار و گفتگو نمودند

۲۱ تیر ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی

خادمان آقا امام رضا(ع)که تحت عنوان کاروان زیر سایه خورشید وارد بیارجمند شده بودند بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۹/۴/۹۸ با حضور در دفتر امام جمعه این شهر با ایشان دیدار و گفتگو نمودند

در دیدار اعضاء کاروان زیر سایه خورشید(خادمان آقا امام رضا(ع))با امام جمعه بیارجمند روحانی کاروان اهداف سفر معنوی سفیران امام رضا را برشمرد سپس امام جمعه بیارجمند به بیان حدیثی از امام صادق پیرامون زیارت زائرین آقا و برکات حضور خادمان آقا در شهر و روستاها صحبت نمودند