دیدار دانش آموزان مدرسه معاد و مهد گلهای ایمان با آتشنشانان در روز آتش نشانی

دیدار دانش آموزان مدرسه معاد و مهد گلهای ایمان با آتشنشانان در روز آتش نشانی

۷ مهر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی


در این دیدار دانش آموزان با وسایل و ابزار کار یک آتش نشان و همچنین طریقه استفاده از کپسول های آتش نشانی و برخورد با حوادثی چوا آتش سوزی و… توسط مسئولین آتش نشانی شرح داد ه شد و دانش آموزان از نزدیک با کار یک آتش نشان آشنا شدند