دیدار مسئول کمیته امداد شهر با شهردار شهر بیارجمند پیرامون نام یکی از میدانهای شهر و تغییر آن به نام میدان زکات

دیدار مسئول کمیته امداد شهر با شهردار شهر بیارجمند پیرامون نام یکی از میدانهای شهر و تغییر آن به نام میدان زکات

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ 0 توسط امید کریمی