گزیده ای از تصاویر مردمی و حضور در راهپیمائی ۱۳ آبان شهر بیارجمند

گزیده ای از تصاویر مردمی و حضور در راهپیمائی ۱۳ آبان شهر بیارجمند

۲۴ آبان ۱۳۹۸ 0 توسط مجتبی کریمی