رونمایی از تمبر و پلاک گذاری شهر بیارجمند

رونمایی از تمبر و پلاک گذاری شهر بیارجمند

۲۹ مهر ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

طرح پلاک گذاری و تمبر شهر بیارجمند که با همکاری شهرداری بیارجمند و اداره پست شهرستان شاهرود به اجرا درآمده است