جلسه مشترک میان شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهری

جلسه مشترک میان شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهری

۴ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

جلسه پیرامون جدا کردن انشعاب آب شرب از آب آبیاری فضای سبز توسط شهردار محترم و ریاست آب و فاضلاب شهری استان و شهرستان به همراه بخشدار محترم و رئیس شورای اسلامی شهر