جلسه کاری شهرداری

جلسه کاری شهرداری

۱۸ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی

اولین روز هفته جلسه کاری شهردار با عوامل ذیربط خود در نمازخانه شهرداری پیرامون کارهای جاری شهرداری و شهر برگزار شد