استقرار موکب پیروان ولایت در زائر سرای بیارجمند با همکاری شهرداری

استقرار موکب پیروان ولایت در زائر سرای بیارجمند با همکاری شهرداری

۱۸ آبان ۱۳۹۷ 0 توسط امید کریمی