زائر سرای امام جواد (ع)بیارجمند

زائر سرای امام جواد (ع)بیارجمند

۱۸ آبان ۱۳۹۷ 1 توسط مجتبی کریمی

پارک بازی
مکانی برای استراحت
کم کمپ گردشگری

مسجد
پمپ بنزینپمپ گاز
رستورانهایپر مارکت
پارک بازی برای همه سنین و دارای کلیه امکانات رفاهی و خدماتی میباشد