دسته: عمومی

۱۸ آبان ۱۳۹۷ 0

جلسه کاری شهرداری

توسط امید کریمی

اولین روز هفته جلسه کاری شهردار با عوامل ذیربط خود در نمازخانه شهرداری پیرامون کارهای جاری شهرداری و شهر برگزار…