نویسنده: امید کریمی

۲۱ تیر ۱۳۹۸ 0

دومین جلسه شهرستانی بزرگداشت چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه کشور روز شنبه ۱۵/۴/۹۸ با حضور امام جمعه بیارجمند و تنی چند از مسئولین این شهر در دفتر امام جمعه شاهرود برگزار گردید

توسط امید کریمی

به منظور بزرگداشت چهلمین سالگرد اقامه نمازجمعه کشور دومین جلسه شهرستان شاهرود در محضر امام جمعه محترم شاهرود و مسئول…