نویسنده: امید کریمی

۷ مهر ۱۳۹۷ 0

جلسه کاری

توسط امید کریمی

جلسه کاری شهردار محترم با مسئولین بخشهای شهرداری اعم از معاونت شهرداری و امور مالی و امور عمرانی در روز شنبه…